ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ

Να κρίνουμε με επιείκεια τους άλλους

15
Ιανουάριος 12, 2014 στις 10:35 πμ

Αυτός ο καιρός είναι καιρός μετανοίας, μας λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, εκείνος είναι  κρίσεως. αυτός είναι καιρός για αγώνες, εκείνος […]

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: «ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΙΔΕΙΣ, ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥΣ»

Ιανουάριος 19, 2012 στις 9:22 πμ

– Γέροντα, όταν ο αναιδής γίνεται πιο αναιδής από το ενδιαφέρον που του δείχνεις, πως θα τον βοηθήσης; – Να […]