ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Συνεδρίαση Επαρχιακής Συνόδου Αρχιεπισκοπής Αμερικής

1
Οκτώβριος 18, 2013 στις 16:55 μμ

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής συνήλθεν εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής εις την αίθουσαν της Συνόδου της […]