Εξωρκισμός

Μία περίπτωση εξορκισμού όπως την διηγείται ο Πατήρ Τύχων Σεβκουνωφ

15
Οκτώβριος 3, 2012 στις 10:09 πμ

Οι καθαρμοί δεν είναι μόνο πολύ δύσκολη, αλλά είναι και υπερβολικά επικίνδυνη υπόθεση. Κάποτε, ως δόκιμος μοναχός, βρέθηκα στην ενορία […]