Εξήντα

Εξήντα Μοναστηριακά Διακονήματα

Σεπτέμβριος 24, 2013 στις 12:20 μμ

Ακολουθεί η καταγραφή 60 διακονημάτων, που αναλαμβάνουν στα κοινόβια οι διάφοροι μοναχοί. Αγιογράφος: ο καταγινόμενος με την ιστόρηση ιερών εικόνων […]