Εξέταση αίματος προλαμβάνει το έμφραγμα

Εξέταση αίματος προλαμβάνει το έμφραγμα

.
Νοεμβρίου 29, 2013 στις 15:50 μμ

Μια εξελιγμένη αλλά και απλή εξέταση αίματος υπόσχεται να ανιχνεύει με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας τις βλάβες του καρδιακού μυός, […]