εν χριστώ ελευθερία

Ο αληθινός ηρωισμός και η εν χριστώ ελευθερία

Ιούλιος 3, 2017 στις 17:22 μμ

Η ελευθερία είναι μία εσωτερική απολύτρωση του ανθρώπου από το «εγώ», στη θέση του οποίου μπαίνει ο Θεός και ο […]

Ο αληθινός ηρωισμός και η εν χριστώ ελευθερία

Απρίλιος 4, 2016 στις 17:24 μμ

Η ελευθερία είναι μία εσωτερική απολύτρωση του ανθρώπου από το «εγώ», στη θέση του οποίου μπαίνει ο Θεός και ο […]