ενώ ο άρρωστος πραγματική πληγή και αιώνιος όλεθρος των μοναχών»

«Ο υγιής μοναχισμός είναι η δόξα της Εκκλησίας, ενώ ο άρρωστος πραγματική πληγή»

.
Δεκέμβριος 2, 2013 στις 13:30 μμ

Ο μοναχισμός αποτελεί την δόξα της Εκκλησίας και οι μοναχοί, όπως διδάσκει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης, είναι η κόμη στο […]