εμπειρικές

Πνευματικές εμπειρικές συμβουλές γύρω από τους πειρασμούς και τις θλίψεις στη ζωή μας

15
Νοεμβρίου 18, 2013 στις 10:15 πμ

Όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώ πους. Και αυτό το […]