Εμμαούς

Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης: Η πορεία προς Εμμαούς

15
Μάιος 11, 2013 στις 15:23 μμ

Του π. Βασιλείου Γοντικάκη* Σήμερα, θά μιλήσουμε γιά τόν θάνατο καί μού ήρθε στό νού η αγωνία, άν θέλετε καί […]