ΕΛΕΗΜΩΝ ΘΕΟΣ

Ο ελεήμων Θεός αιτία γυρεύει και αφορμή διά να σώσει ψυχή

Αύγουστος 22, 2016 στις 19:12 μμ

ΤΟ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Όταν εξομολογείται ο άνθρωπος, καθαρίζεται η ψυχή του και γίνεται αδάμαντας φωτεινός… Χωρίς την εξομολόγηση, μετάνοια […]