ΕΛΑΜΨΕΝ

Ευχή πριν από την ανάγνωση ιερών κειμένων

1
Ιανουάριος 13, 2014 στις 5:59 πμ

Έλλαμψον εν ταίς καρδίαις ημών φιλάνθρωπε Δέσποτα το της σης θεογνωσίας ακήρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον […]