Εκπαιδεύστε

Εκπαιδεύστε τον νου σας και φυλάξτε τον από την αμάθεια

Απρίλιος 20, 2016 στις 13:55 μμ

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στον Θεό, οι τόσο απαραίτητες σ’ αυτόν τον πόλεμον, μείνουν μοναχές, […]

Εκπαιδεύστε τον νου σας και φυλάξτε τον από την αμάθεια

15
Νοέμβριος 6, 2013 στις 9:30 πμ

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στον Θεό, οι τόσο απαραίτητες σ’ αυτόν τον πόλεμον, μείνουν μοναχές, […]