εκκλσιεσ

Βολοκολάμσκ Ιλαρίων: Υπάρχει συναίσθημα ελπίδας για τη Συρια (φωτο)

1
Σεπτέμβριος 20, 2013 στις 6:47 πμ

O Πρόεδρος του ΤΕΕΣ σε διαβούλευση του Π.Σ.Ε. για τη Συρία Διαβούλευση οργανωθείσα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών για την […]