ΕΚΚΛΛΗΣΙΑ

Τα παιδιά και η Εκκλησία

Ιούνιος 4, 2014 στις 12:35 μμ

– Έχω παρατηρήσει, Γέροντα, ότι τα μωρά μερικές φορές την ώρα της Θείας Λειτουργίας χαμογελούν. —Αυτό δεν το κάνουν μόνο […]