Εκκλησία και η πλάνη των αιρέσεων

Εκκλησία και η πλάνη των αιρέσεων

15
Δεκέμβριος 3, 2013 στις 11:30 πμ

«Όταν επέλεξα το μοναχικό βίο βρισκόμουν σε σύγχυση. Πότε με καλούσαν οι μαθητές του Μελετίου του Λυκοπολίτη και πότε του […]