Εκκλησίας της Κύπρου

Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κύπρου για την Μεγάλη Σύνοδο

Ιούνιος 10, 2016 στις 12:16 μμ

Δείτε αναλυτικά την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κύπρου στη Μεγάλη Σύνοδο: