εισερχόμενα

Τα εισερχόμενα και τα… εξερχόμενα

Ιούνιος 17, 2016 στις 14:23 μμ

«Ουδέν εστιν έξωθεν του ανθρώπου εισπορευόμενον εις αυτόν ο δύναται αυτόν κοινώσαι, αλλά τα εκπορευόμενα εστί τα κοινούντα τον άνθρωπον» […]