ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Αποφασίστηκε η αγιοποίηση του πάπα Ιωάννη Παύλου Β’

1
Ιούλιος 5, 2013 στις 13:28 μμ

Έγκριση της διαδικασίας από τον πάπα Φραγκίσκο Α’ Στην ανακοίνωση ότι επίκειται η αγιοποίηση του πάπα Ιωάννη Παύλου Β‘ προέβη […]