ΕΑΥΤΟΥΣ

Οι μακρύνοντες εαυτούς από τον Θεό απολούνται

Ιούνιος 27, 2016 στις 17:41 μμ

του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου * Ενόμισαν οι μάταιοι σαρκικοί άνθρωποι ότι μακριά από τον Θεό, από τα καλά ήθη […]