Είχα ένα όραμα για τους εσχάτους καιρούς…

Είχα ένα όραμα για τους εσχάτους καιρούς…

Είχα ένα όραμα για τους εσχάτους καιρούς…
Νοέμβριος 11, 2013 στις 16:30 μμ

Είχα όραμα. Είδα τον Κύριο Σαβαώθ. Στα χέρια Του κρατούσε μια σφαίρα με έναν μεγάλο σταυρό πάνω της. Και από […]