είπεν

Ευτυχής ο Χριστιανός …..

1
Απρίλιος 29, 2013 στις 4:47 πμ

Η Παναγία η Μήτηρ του Κυρίου, εμφανισθείσα πολλάκις εις πολλούς Αγίους είπεν: «Επειδή μου αρέσουν υπερβαλλόντως οι ωραίοι ύμνοι των […]

Ευτυχής ο Χριστιανός …..

1
Απρίλιος 29, 2013 στις 4:47 πμ

Η Παναγία η Μήτηρ του Κυρίου, εμφανισθείσα πολλάκις εις πολλούς Αγίους είπεν: «Επειδή μου αρέσουν υπερβαλλόντως οι ωραίοι ύμνοι των […]