Είναι έξω από τον κόσμο

Είναι έξω από τον κόσμο

Απρίλιος 21, 2016 στις 15:33 μμ

Του Γέροντα Ανθιμου Αγιαννανίτη Ο Θεός είναι άπειρος, στην ουσία ακατάληπτος, απερίγραπτος, απερινόητος, υπέρ πάσαν θέσιν.