Δώσ’ μου τ’ αγαθά Σου, Κύριε

Δώσ’ μου τ’ αγαθά Σου, Κύριε

Μάιος 9, 2016 στις 15:33 μμ

Κύριε Ιησού Χριστέ, φιλόγαθε Κύριε, μετάβαλε την φιλαμαρτήμονα γνώμη μου σε αγαθή και σπουδαία προαίρεση, σε επιθυμία των μυστικών Σου […]