Δύο δάκρυα με παράπονο και η Παναγιά μάς απάντησε…

Δύο δάκρυα με παράπονο και η Παναγιά μάς απάντησε…

.
Ιούνιος 30, 2013 στις 12:49 μμ

Το μάθημα της Ρητορικής-Κατηχητικής, προχωρούσε, κόντευε η ώρα να τελειώσει, όταν άρχισαν οι ερωτήσεις απὸ τους φοιτητές του πρώτου έτους […]

Δύο δάκρυα με παράπονο και η Παναγιά μάς απάντησε…

.
Ιούνιος 30, 2013 στις 12:49 μμ

Το μάθημα της Ρητορικής-Κατηχητικής, προχωρούσε, κόντευε η ώρα να τελειώσει, όταν άρχισαν οι ερωτήσεις απὸ τους φοιτητές του πρώτου έτους […]