δωρίστηκε

Με τον Σταυρό δωρίστηκε η Ανάσταση

Απρίλιος 3, 2016 στις 15:02 μμ

Κάθε πράξη και θαυματουργική ενέργεια του Χριστού είναι πολύ μεγάλη και θεία και θαυμαστή, αλλά το πιο θαυμαστό από όλα […]