ΔΥΣΚΟΊΕΣ

Για τις δοκιμασίες της ζωής

Σεπτέμβριος 17, 2016 στις 16:35 μμ

Ο μεγάλος καθηγητής της ασκητικής ζωής άγιος Ισαάκ ο Σύρος, βαθύς γνώστης του θελήματος του Θεού και έμπειρος πρακτικός διδάσκαλος […]