δυνατότερο

Δεν υπάρχει τίποτε δυνατότερο ούτε ίσο με την προσευχή

15
Σεπτέμβριος 25, 2013 στις 11:00 πμ

«Και ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τον φτωχό, βοηθός στην κατάλληλη στιγμή των θλίψεων» (Ψαλμ. 9, 10). Αυτός, λέγει ο […]