ΔΥΝΑΤΗ

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Δεν υπάρχει τίποτε δυνατότερο ούτε ίσο με την Προσευχή…

Ιούνιος 22, 2016 στις 9:38 πμ

«Και ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τον φτωχό, βοηθός στην κατάλληλη στιγμή των θλίψεων» (Ψαλμ. 9, 10). Αυτός, λέγει ο […]