ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δραματικά τα στοιχεία για την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα

1
Ιούνιος 18, 2013 στις 14:10 μμ

Όλο και περισσότερα παιδιά μπορεί να απειληθούν από την φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης […]