δοχειάρης

Ο γερο-Ευγένιος, ο Βατοπαιδινός δοχειάρης

15
Οκτώβριος 20, 2013 στις 9:48 πμ

Διήγηση Αρχ.Χερουβείμ Καράμπελα Κάποτε, επισκέφθηκα την Μονή του Βατοπεδίου για υπόθεσι της καλύβης μας. Πρόκειται για μοναστήρι ιδιόρρυθμο τότε (από […]