ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

Γέρων Δοσίθεος Κατουνακιώτης: «Θα πεθάνω και δεν θα χορτάσω τον Ιάκωβο»

1
Φεβρουάριος 11, 2013 στις 20:25 μμ

Το βυζαντινό μέλος καλλιεργήθηκε στο Άγιον Όρος σε όλες τις μονές και τις σκήτες.  Καθημερινή ενασχόληση των πατέρων είναι η […]