Διορθόδοξη Σσυνδιάσκεψη

Η ειρήνη και η δικαιοσύνη θέμα Διορθόδοξης Συνδιασκέψεως στην Κω

1
Οκτώβριος 17, 2012 στις 7:33 πμ

Το καίριο ζήτημα της  δικαιοσύνης και της ειρήνης συζητήθηκε στην Κω (11-17 Οκτωβρίου 2012) από 37 εκπροσώπους των Ορθοδόξων και […]