δικαιολογιτικά

Βεβαίωση από την Ι.Μ.Αλεξανδρουπόλεως για την ΔΕΗ

alt
Δεκέμβριος 11, 2013 στις 18:02 μμ

Η Ιερα Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως με δελτίου τύπου ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη δύνανται να πάρουν από την Ιερά […]

Βεβαίωση από την Ι.Μ.Αλεξανδρουπόλεως για την ΔΕΗ

alt
Δεκέμβριος 11, 2013 στις 18:02 μμ

Η Ιερα Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως με δελτίου τύπου ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη δύνανται να πάρουν από την Ιερά […]