ΔΙΚΑΙΟΙ

«Γιατί ο κόσμος μισεί τους δίκαιους»

Οκτώβριος 27, 2016 στις 19:46 μμ

Το παράκατω κείμενο, που προέρχεται από το βίο του Αγίου Νηφώνος, είναι τόσο επίκαιρο όσο ποτέ. Διαβάστε το και θα […]

Ποια είναι η αιτία που οι δίκαιοι έχουν θλίψη σε αυτόν τον κόσμο και οι αμαρτωλοί άνεση;

1
Σεπτέμβριος 17, 2013 στις 17:10 μμ

«Μή παραζήλου εν πονηρευομένοις, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι ωσεί χόρτος ταχύ αοξηρανθήσονται » , λέει ο […]