Διδακτικοί

Διδακτικοί λόγοι του Αγίου Ραφαήλ

15
Ιούλιος 11, 2013 στις 11:15 πμ

« Οι δωρητές στις εκκλησίες έχουν την ευλογίαν του Θεού ». « Ο δωρήζων εις τον οίκον του Θεού γίνεται […]