ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΙ

Η περίπτωση των «Διά Χριστόν Σαλών»

Φεβρουάριος 25, 2019 στις 11:45 πμ

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους: Στην πληθώρα των αγίων – των ανθρώπων δηλαδή που αγάπησαν το Χριστό «εξ όλης της καρδίας» και […]

Δια Χριστόν σαλοί, οι διδάσκαλοι της ακενόδοξης αρετής

Ιανουάριος 14, 2018 στις 13:32 μμ

Με τον τρόπο της ζωής τους, οι δια Χριστόν σαλοί εκπληρώνουν και ένα ανεπανάληπτο ποιμαντικό έργο, όχι μόνο βοηθώντας άμεσα […]

Δια Χριστόν σαλοί, οι διδάσκαλοι της ακενόδοξης αρετής

Ιανουάριος 14, 2017 στις 9:57 πμ

Με τον τρόπο της ζωής τους, οι δια Χριστόν σαλοί εκπληρώνουν και ένα ανεπανάληπτο ποιμαντικό έργο, όχι μόνο βοηθώντας άμεσα […]

Δια Χριστόν σαλοί, οι διδάσκαλοι της ακενόδοξης αρετής

Σεπτέμβριος 26, 2016 στις 20:29 μμ

Με τον τρόπο της ζωής τους, οι δια Χριστόν σαλοί εκπληρώνουν και ένα ανεπανάληπτο ποιμαντικό έργο, όχι μόνο βοηθώντας άμεσα […]