ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΙ

Δια Χριστόν σαλοί, οι διδάσκαλοι της ακενόδοξης αρετής

Ιανουάριος 14, 2018 στις 13:32 μμ

Με τον τρόπο της ζωής τους, οι δια Χριστόν σαλοί εκπληρώνουν και ένα ανεπανάληπτο ποιμαντικό έργο, όχι μόνο βοηθώντας άμεσα […]

Δια Χριστόν σαλοί, οι διδάσκαλοι της ακενόδοξης αρετής

Ιανουάριος 14, 2017 στις 9:57 πμ

Με τον τρόπο της ζωής τους, οι δια Χριστόν σαλοί εκπληρώνουν και ένα ανεπανάληπτο ποιμαντικό έργο, όχι μόνο βοηθώντας άμεσα […]

Δια Χριστόν σαλοί, οι διδάσκαλοι της ακενόδοξης αρετής

Σεπτέμβριος 26, 2016 στις 20:29 μμ

Με τον τρόπο της ζωής τους, οι δια Χριστόν σαλοί εκπληρώνουν και ένα ανεπανάληπτο ποιμαντικό έργο, όχι μόνο βοηθώντας άμεσα […]