ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015 αποφάσισε η ΕΥΔΑΠ

Ιούνιος 24, 2016 στις 9:07 πμ

Σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Ιουνίου 2016, […]