ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

Οι λογισμοί κι οι διαθέσεις μου (Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης)

Ιούνιος 19, 2014 στις 15:53 μμ

Όλη μου η ευτυχία ή η δυστυχία εξαρτάται από τους λογισμούς μου κι από τις διαθέσεις της καρδιάς μου. Αν […]