ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η δημιουργία του αόρατου πνευματικού και υλικού κόσμου

1
Φεβρουάριος 21, 2013 στις 20:46 μμ

«Επειδή όμως δεν ήτο τούτο αρκετόν εις την αγαθότητα, το να κινείται μόνον με την σκέψη της, αλλά έπρεπε να […]