δεδομένων

H μεγαλύτερη βάση δεδομένων για τις καρκινικές μεταλλάξεις

15
Ιούλιος 18, 2013 στις 11:36 πμ

Επιστήμονες δημιούργησαν μια εκτεταμένη λίστα καρκινο-ειδικών μεταλλάξεων. Η ελεύθερη πρόσβαση σε παγκόσμιο επίπεδο στη νέα βάση δεδομένων, η οποία βασίζεται […]