Γ.Μανιάτης: Η αξία του ορυκτού μας πλούτου είναι 30 δισ.- Υπάρχουν 120 δημόσια μεταλλεία

Η οπτασία του Σαρακηνού

15
Ιανουάριος 24, 2014 στις 11:00 πμ

Ο Αμηράς της Συρίας έστειλε κάποτε τον ανιψιό του στη Διόσπολη για ορισμένες εργασίες. Στην πόλη αύτή ο ανιψιός συνάντησε […]