Γρηγορείτε

Τι σημαίνει το: Γρηγορείτε και προσεύχεσθε ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν;

15
Οκτώβριος 24, 2013 στις 8:45 πμ

« Να προσεύχεσαι, λέγει, να μην εισέλθεις σε πειρασμούς της πίστης σου. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στον πειρασμό του […]

Γρηγορείτε ουν και προσεύχεσθε

15
Οκτώβριος 11, 2013 στις 9:00 πμ

Ο Κύριος μας έχει προαναγγείλει την θλίψη, που θα προηγηθή της Δευτέρας Παρουσίας. Και έδωκε εντολή στους μαθητές Του να […]