Γονείς, τα παιδιά έχουν ψυχές αθάνατες!

Γονείς, τα παιδιά έχουν ψυχές αθάνατες!

Αύγουστος 31, 2014 στις 6:00 πμ

Προς τους γονείς… Γονεῖς, ὅσο εἶναι μικρά τά παιδιά σας βοηθῆστε τα. Δῶστε στά παιδιά σας τόν ἀπαιτούμενο χρόνο. 

Γονείς, τα παιδιά έχουν ψυχές αθάνατες!

Αύγουστος 28, 2014 στις 10:59 πμ

Προς τους γονείς… Γονεῖς, ὅσο εἶναι μικρά τά παιδιά σας βοηθῆστε τα. Δῶστε στά παιδιά σας τόν ἀπαιτούμενο χρόνο.