Για την ώρα της Προσευχής

Για την ώρα της Προσευχής

Μάιος 16, 2016 στις 17:24 μμ

Άγιος Νείλος ο Ασκητής Αγωνίσου να κρατήσης το νου σου, κατά την ώρα της προσευχής. Αν επιθυμής να προσευχηθής σωστά, […]