Γερό – Κώστας

Ο γερό – Κώστας, που τον υπερετούσε η Παναγιά

15
Οκτώβριος 30, 2013 στις 13:00 μμ

Αλλά και οι λαϊκοί πού μένουνε στο Άγιον Όρος παίρνουνε μία χάρη,  παρ’  ότι πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν έχουνε […]