γαστριμαγία

Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περί γαστριμαργίας

Απρίλιος 10, 2016 στις 11:34 πμ

1. Προκειμένου τώρα να ομιλήσωμεν περί κοιλίας, αποφασίσαμεν πάλι –όπως και σε όλα τα θέματα- να στρέψωμε την φιλοσοφία μας […]