Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής: «Τα πάθη μας, μάς έχουν κλείσει τους ψυχικούς οφθαλμούς»

Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής: «Τα πάθη μας, μάς έχουν κλείσει τους ψυχικούς οφθαλμούς»

Απρίλιος 24, 2014 στις 12:40 μμ

Αχ! παιδάκι μου…ο άνθρωπος τελείως κακός δεν είναι ποτέ… Μη λυπήσαι παιδί μου μήτε να ενθυμήσαι το παρελθόν διότι εκείνα […]