Γέρων Αρσένιος Σπηλαιώτης

Σαν σήμερα, το 1983, κοιμήθηκε ο Γέροντας Αρσένιος ο Σπηλαιώτης

1
Σεπτέμβριος 15, 2013 στις 13:25 μμ

Γέρων Αρσένιος Σπηλαιώτης (1886-1983) Στην καταγωγή ήταν Πόντιος. Σε νεαράν ηλικία πυρομένος από θείο ζήλο αναχωρεί με τα πόδια από […]