Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού: Οι τρεις τάξεις της χάριτος

Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού: Οι τρεις τάξεις της χάριτος

Μάιος 22, 2014 στις 12:20 μμ

Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού Σε τρεις τάξεις διαιρείται η χάρις: Καθαρτική, φωτιστική, τελειωτική. Σε τρεις και η ζωή μας: Κατά […]