Γέροντας Σωφρόνιος: Περί των λογισμών από τους δαίμονες

Γέροντας Σωφρόνιος: Περί των λογισμών από τους δαίμονες.

Μάιος 12, 2014 στις 13:00 μμ

Χωρίς την ταπείνωση του Χριστού δεν καθαρίζεται ο νούς και δεν αναπαύεται ποτέ η ψυχή εν τω Θεώ, αλλά ταράζεται […]

Γέροντας Σωφρόνιος: Περί των λογισμών από τους δαίμονες.

Μάιος 9, 2014 στις 12:40 μμ

Χωρὶς τὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ δὲν καθαρίζεται ὁ νοῦς καὶ δὲν ἀναπαύεται ποτὲ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ Θεῶ, ἀλλὰ ταράζεται […]